Általános szerződési feltételek

1. A feltételek elfogadása

Jelen Általános Szerződési Feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön, mint személy vagy vállalat és a Monogramma Kereskedelmi Kft. (https://www.monogramma.hu) között.

A webhely a következő szolgáltatásokat nyújtja: honlap-és webshop készítés, hosting, reputációmenedzsment, online marketing, arculattervezés és IT tanácsadás. Ön beleegyezik abba, hogy a webhelyhez és / vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel elolvasta, megértette és beleegyezik ezen feltételekbe.

Amennyiben nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, akkor tilos a Webhely és a Szolgáltatások használata, és a felhasználást azonnal abba kell hagynia. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki ezen Általános Szerződési Feltételek egy példányát a későbbi felhasználás céljából.

A jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor módosíthatjuk. Jelen feltételek frissített verzióját a “Módosítva” dátum jelzi, és a frissített verzió hatályba lép, amint elérhető. Mindenkinek saját felelőssége a feltételek naprakész változatáról tájékozódni. A webhely folyamatos használata azt jelenti, hogy elfogadta ezeket a változásokat.

Időről időre frissíthetjük vagy módosíthatjuk a webhelyet, hogy tükrözzék termékeink, felhasználói igényeink és / vagy üzleti prioritásaink változásait.

A webhely használatára vonatkozó további irányelvek a következők:

Adatvédelmi Tájékoztatónk meghatározza azokat a feltételeket, amelyekkel bármilyen személyes adatot feldolgozunk, amelyeket Öntől gyűjtünk, vagy amelyeket Ön nekünk szolgáltat. A Honlap használatával hozzájárul az ilyen adatok feldolgozáshoz, és garantálja, hogy az Ön által megadott adatok pontosak.

2. Elfogadható használat

Ön nem férhet hozzá a webhelyhez vagy használhatja azt más célra, mint amelyre a webhelyet és szolgáltatásainkat elérhetővé tesszük. A webhely és szolgáltatások semmilyen kereskedelmi törekvéshez nem használhatóak fel, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten jóváhagyunk vagy jóváhagytunk.

Mint a webhely felhasználója, vállalja, hogy nem:

Kér le rendszeresen adatokat vagy más tartalmat a webhelyről egy összeállított adatbázisba vagy könyvtárba írásbeli engedélyünk nélkül;

Használ fel jogosulatlanul adatokat a megjelenített tartalmakból, ideértve a felhasználónevek és / vagy e-mail címek gyűjtését kéretlen e-mailek küldésére vagy felhasználói fiókok létrehozására hamis állítások alapján;

Használ beszerzési vagy vásárlási ügynököt a webhelyen történő vásárláshoz;

Használja a webhelyet áruk és szolgáltatások hirdetésére vagy értékesítésére;

Kerüli meg, tiltja le vagy más módon befolyásolja a webhely biztonsági vonatkozású funkcióit, ideértve azokat a funkciókat is, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák a tartalom használatát vagy másolását, vagy érvényre juttatják a használat korlátozásait;

Vezeti félre az ügyfélszolgálat tagjait vagy felhasználókat magánjellegő (pl. jelszó) adatokhoz való hozzájutás érdekében;

Használja fel helytelenül támogatási szolgáltatásainkat, nem küld téves jelentéseket visszaélésről vagy kötelességszegésről;

Vesz részt a rendszer bármilyen automatizált használatában (szkriptek, adatbányászat, adatgyűjtő robotok, stb.);

Okoz indokolatlan terhet a webhelyre, vagy a webhelyhez kapcsolódó hálózatokra és szolgáltatásokra;

Próbál meg megszemélyesíteni egy másik felhasználót vagy személyt, vagy ellopni másik felhasználó felhasználónevét;

Adja el vagy más módon adja át profilját;

Használ fel minden olyan információt, amelyet a webhelyről szereztek más személyek zaklatására, visszaélésére vagy bántalmazására;

Használjfa fel a weboldalt vagy tartalmát bármilyen kereskedelmi, jövedelmező törekvésre;

Próbálja meg visszafejteni, feltörni a webhely vagy bármely szolgáltatásunk szoftvereit;

Próbálja meg elérni a webhely azon részeit, amelyekhez Ön korlátozottan fér hozzá;

Zaklatja, bosszantja, félemlíti meg vagy fenyegeti bármely alkalmazottunkat, ügynökeinket vagy más felhasználókat;

Másolja le vagy adaptálja a cég szoftvereit, beleértve, de nem korlátozva a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy más kódokra;

Tölt fel vagy továbbít vírusokat vagy más anyagot, amely zavarja más felek vagy a Honlap zavartalan használatát, vagy olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtési vagy -átadási mechanizmusként működik;

Használja a webhelyet a vonatkozó törvényekkel vagy rendelkezésekkel ellentétes módon;

Fenyeget más felhasználókat negatív visszajelzésekkel vagy szolgáltatásokat kínáljon, hogy kizárólag pozitív visszajelzéseket nyújtson;

Oszt meg képernyőképeket a szoftverről;

Beszél harmadik fél szoftvereiről a platformunkon;

Állít hamis kapcsolatot Ön és cégünk között.

3. Az Ön által megadott információk

Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (a) az Ön által benyújtott összes regisztrációs információ valódi, pontos, naprakész és teljes, és Önre, és nem harmadik félre vonatkozik; b) fenntartja az ilyen információk pontosságát, és haladéktalanul frissíti ezeket az információkat; (c) bizalmasan kezeli a jelszavát, és felelős a jelszó és a fiók minden felhasználásáért; (d) rendelkezik cselekvőképességgel, és vállalja, hogy betartja ezeket a feltételeket; és e) Ön nem kiskorú abban a joghatóságban, amelyben lakik, vagy ha kiskorú, szülői engedélyt kapott a webhely használatához.

Ha tudja vagy gyanítja, hogy bárki más is ismeri a felhasználói információkat (például azonosító kódot vagy felhasználónevet) és / vagy jelszavát, erről haladéktalanul értesítenie kell a(z) [email protected] címet.

Ha olyan információt szolgáltat, amely valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos, felfüggeszthetjük vagy felmondhatjuk fiókját. Törölhetjük vagy megváltoztathatjuk a kiválasztott felhasználónevet, ha úgy találjuk, hogy a felhasználónév nem megfelelő.

4. Az általunk szolgáltatott tartalom

A jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten eltérő rendelkezések kivételével a Honlap, a Szolgáltatások vagy a Tartalom egyetlen részét sem szabad lemásolni, reprodukálni, összesíteni, újra közzé tenni, feltölteni, postázni, nyilvánosan megjeleníteni, kódolni, lefordítani, továbbítani, terjeszteni, eladni, licencezni, vagy bármilyen más kereskedelmi céllal felhasználni, kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Nem szabad (a) megpróbálni jogosulatlan hozzáférést szerezni a webhelyhez vagy a webhelyhez csatlakoztatott bármely hálózathoz, szerverhez vagy számítógépes rendszerhez; és / vagy (b) bármilyen célból módosítani, beleértve a hibajavítást, a webhely vagy a tartalom bármilyen módosítását, kiigazítását, kiegészítését vagy továbbfejlesztését, ideértve a letöltött papír vagy digitális másolatok módosítását is.

Annak ellenére, hogy megpróbálunk minden információt webhelyünkön naprakészen tartani, nem vállalunk semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát arra, hogy webhelyünk tartalma pontos, teljes vagy naprakész.

5. A webhely módosítása vagy elérhetősége

Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor, bármilyen okból, saját belátásunk szerint, értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy a Szolgáltatásokat részben vagy egészben bármikor értesítés nélkül megváltoztassuk vagy megszüntessük.

Nem garantálhatjuk, hogy a webhely és a szolgáltatások mindenkor elérhetőek lesznek. Hardveres, szoftveres vagy más problémákat tapasztalhatunk, vagy a webhelyhez kapcsolódó karbantartást kell végeznünk, ami megszakításokat, késéseket vagy hibákat okozhat. Ön beleegyezik abba, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amelyet a webhelyhez vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy annak használatának képtelensége okozott a webhely vagy a szolgáltatások bármilyen leállása vagy megszüntetése során.

A webhelyen lehet olyan információ, amely tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy mulasztásokat tartalmaz, amelyek a Szolgáltatásokkal kapcsolatosak, ideértve a leírásokat, az árakat, a rendelkezésre állást és egyéb információkat. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármilyen hibát, pontatlanságot vagy mulasztást kijavítsunk, és bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük az információkat.

6. A felelősség korlátozása

A webhelyet és a szolgáltatásokat a jelenlegi és rendelkezésre álló alapon nyújtjuk. Ön beleegyezik abba, hogy a webhely és / vagy szolgáltatások használatát kizárólag a saját felelősségére vállalja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten meghatározott módon.

Nem vállalunk jótállást vagy kijelentést a weboldal tartalmának pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállalunk felelősséget a tartalom hibáiról vagy hiányosságairól. Nem vállalunk felelősséget a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kötelezettségeink késedelméért vagy teljesítéséért, ha az ilyen késést vagy mulasztást az ésszerű befolyáson kívüli esemény okozza.

7. Felelősségünk az Ön által elszenvedett veszteségért vagy kárért

Akár fogyasztó, akár üzleti felhasználó:

Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk az Ön felé fennálló felelősségünket, ha ez törvénytelen lenne. Ez magában foglalja a felelősséget halál vagy személyi sérülés miatt, amelyet gondatlanságunk vagy alkalmazottaink, képviselőink vagy alvállalkozóink gondatlansága okozott.

Ha nem tartjuk be a jelen Általános Szerződési Feltételeket, felelősséget vállalunk az Ön által elszenvedett veszteségekért vagy károkért, de nem vállalunk felelősséget az olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek nem voltak előreláthatóak akkor, amikor elkezdte használni a webhelyet / szolgáltatást.

A felelősségünk mindenkor arra összesített összegre korlátozódik, amely megegyezik azzal az összegel, amelyet Ön kifizetett nekünk a Szolgáltatásokért / Honlapért a hat (6) hónapos időszak alatt, a fellépés bármilyen oka előtt.

Ha fogyasztó felhasználó:

Felhívjuk figyelmét, hogy webhelyünket kizárólag magánfelhasználásra kínáljuk. Ön beleegyezik abba, hogy nem használja weboldalunkat semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra, és nem vállalunk felelõsséget Önnek bármilyen veszteségért, üzleti veszteségért, üzleti megszakításért vagy az üzleti lehetõség elvesztéséért.

Ha a digitális tartalom, amelyet szolgáltatunk, esetleg hibás és megrongálja az Ön rendelkezésére álló eszközt vagy digitális tartalmat, és ezt az ésszerű gondosság és hozzáértés hiánya okozza, akkor a kárt megjavítjuk, vagy megtérítjük. Ugyanakkor nem vállalunk felelősséget azért a kárért, amelyet elkerülhetett volna, ha követte az Önnek felajánlott frissítés ingyenes alkalmazását, vagy a kárért, amelyet a telepítési utasítások nem megfelelő követése vagy a minimális rendszer nem megfelelő figyelembe vétele okozott.

8. A szerződés felbontása

Ezek a feltételek teljes hatályban maradnak, amíg Ön használja a Webhelyet vagy a Szolgáltatásokat. Bármilyen okból bármikor felmondhatja felhasználását vagy részvételét, ha követi a felhasználói fiókok megszüntetésére vonatkozó utasításokat a fiókbeállításokban, ha rendelkezésre állnak, vagy felveszi velünk a kapcsolatot a(z) [email protected] címen.

A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely más rendelkezésének korlátozása nélkül fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásaunk szerint és értesítés vagy felelősség nélkül megtagadjuk a Webhelyhez és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok használatát (beleértve bizonyos IP-címek blokkolását) bármely személy számára.

Ha megállapítjuk, hogy a Webhely / Szolgáltatások használata közben megsértette jelen feltételeket vagy bármely alkalmazandó törvényt vagy rendeletet, akkor felmondhatjuk a webhelyen és a Szolgáltatásokban való használatát vagy részvételét, vagy törölhetjük profilját és bármilyen tartalmat vagy információt, amelyet Ön közzétett.

Amennyiben felfüggesztjük az Ön fiókját, akkor tilos regisztrálnia és új fiókot létrehoznia a saját, hamis vagy harmadik fél neve alatt, még akkor is, ha harmadik fél nevében jár el. A fiókjának felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot a megfelelő jogi lépések megtételére is, ideértve korlátozás nélkül a polgári, büntetőjogi és a jogorvoslatot.